R59 - 4857 Sayılı İş Kanunu, 02.06.2021 tarih ve 99779835 Esas Sayılı SGK Genel Yazısı ile Uzaktan Çalışma Gün Sayısının Muhtasar Prim ve Hizmet Beyannamesi’nde (MPHB) Gösterilmesi

R58 - 07316 Kanun nolu yiyecek içecek sektörü prim desteği eklenmiştir.

R57 - SGK Vizite işlemlerinde WEB servis kullanımı devreye alındı.

R53 - Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununda Değişiklik programa eklendi
İşyeri tanımlamalarında Arge veya Teknopark Merkezi seçimi için saha açıldı Ödeme sahalarında arge vergi hesabına girmeyecek sahalar için ek tanımlar kısmında arge matrahına girermi seçeneği tanımlandı (Fazla mesai İhbar tazminatı gibi vergi teşvik hesabına girmeyen sahalara bu seçimde 'H' seçilmeli)
Ana icmal ve Tanımlanabilir Raporlarda teşvik rakamları için saha açıldı ..


R52 - KÇÖ Gün girişi aylık olarak Teşvik giriş ekranına eklenmiştir..
R51 - Yeni yıl için Personel2021.exe siteye eklenmiştir.
R50 - 27256 Kanun nolu ilave istihdam prim desteği eklenmiştir.
R44 - SGK İşe Giriş Web sayfası adresi güncellendi...
"https://uyg.sgk.gov.tr/SigortaliTescil/amp/loginldap" olarak yasal tanımlarda diğer tanımlarda
SGK işe Giriş WEb Adresi manuel olarak değiştirlmelidir.

R43 - Covid-19 Çalışma Belgesi Raporu Eklendi..
R40 - 07/09/2020 tarihli 07252 SGK Teşfik değişikliğieklendi..
R35 - Muhtasar E-Bildirge, Vergi ve İstihdam Txt dosyaları eklendi..
R27 - Muhtasar Vergi / İstihdam Raporları Eklendi..
R25 - Muhtasar ile ilgili Düzenlemeler..
R20 - Kısa Çalışma Ödeneği ile ilgili Düzenlemeler..
R18 - Eksik Gün Neden Tanımlarına 27,28 ve 29 nolu Kısa çalışma ödeneği ile ilgili nedenler eklendi.
R16 - Toplu Hesap işleminde güncellemeler eklendi.,
R14 - Tahakkuk Sahaları, Eksaha Değeri ile Tutar değerinin atanabilmesi,
R13 - SGK işe giriş/çıkışve vizite web adres değişikliği düzenlemesi,
Kredi Modülü,
İcra Modülü,