2021 1.DÖNEM PARAMETRELERİ

Gelen Parametreler
Asgari Ücret..3.577,40 TL
SGK Taban ....3.577,50 TL
SGK Tavan ..26.831,40 TL
SGK İşçi Primi % 14
SGK İşveren Primi % 20,5
İşsizlik İşçi Primi % 1
İşsizlik İşveren Primi % 2
Damga Vergisi Oranı 0.007590
Kıdem Tazminatı Tavanı 6.017,60 TL
Gelir Vergisi Oranları ve Dilimleri
1. Dilim Gv Oranı % 15.00
2. Dilim Gv Oranı % 20.00
3. Dilim Gv Oranı % 27.00
4. Dilim Gv Oranı % 35.00
1. Gelir Vergisi Dilimi 0,00 TL - 18.000,00 TL
2. Gelir Vergisi Dilimi 18.000,00 TL - 40.000,00 TL
3. Gelir Vergisi Dilimi 40.000,00 TL - 148.000,00 TL
4. Gelir Vergisi Dilimi 148.000,00 TL - ...
İstisnalar ve Muafiyetler
Nakit Yemek Tutarı SGK İstisnası% 6.00
İşvr. Ödediği BES/Sağlık S. SGK İstisnası % 30.00
İşveren BES/Sağlık/Hayat S. GV İstisnası % 15.00
1. Derece Engelli GV Muafiyet Tutarı 1.200,00 TL
2. Derece Engelli GV Muafiyet Tutarı 650,00 TL
3. Derece Engelli GV Muafiyet Tutarı 290,00 TL
Çocuk Yardımı SGK Muafiyet Tutarı 29,49 TL
Yemek Muafiyeti Günlük (Ticket) 19,00 TL