Uygulamamızın Modülleri ve Özellikleri


 Özlük İşlemleri

 Personel Bilgileri
 Personel Görev Tanımları
 Personel Organizasyon İlişkisi
 Personel Dokümanları
 İş Tecrübeleri
 Projeler
 Sertifikalar
 Görev Değişiklikleri/Atamalar
 Disiplin İşlemleri
 Kendi bilgileri yetkileri dahilinde güncelleme
 Lokasyon ( Personel Giyim Ölçü Bilg.)
 Tahakuk İşlemleri (Bordro)
 Sicil işlemleri ve Hr ile entegrasyon
 Puantaj İşlemleri(Excel'den Aktarım)
 Puantaj ile Hr entegrasyonu(İzin, Avans, ..)
 Toplu Tahakkuk
 Avans İşlemleri
 Taksitli Borç Takip İşlemleri
 SGK Entegrasyonu
 Banka İşlemleri
 Ödeme sahaları Tanımlama (İkramiye, Fazla mesai, vb…)
 Muhasebe İşlemleri(Entegrasyon)
 BES İşlemleri
 Özel Sağlık Sigortası
 Transfer İşlemleri
 Personel Zammı(Geri Dönüş Mümkün)
 Döviz bazında Ödeme
 Fark Bordrosu Yapabilme
 SGK işveren teşviklerinin otomatik hesaplama
 Tanımlanabilir Rapor