İki yeni modülümüzü devreye aldık.
Kredi Modülü
İcra Modülü


Personel Sicil Bilgileri

Tahakkuk Oluşturma & Gönderme

Ana İcmal Raporu

Tanımlanabilir Rapor


Toplu Bordro Zarflar


Muhtasar Raporu


Detayli İcmal Raporları